Onze stichting

FC Footballchild

 

    stichting

FC Footballchild

De Stichting FC Footballchild is opgericht in 2020 en heeft reeds enkele jaren ervaring met als gemeenschappelijke  doel  het volgende  te bereiken zijnde; ontspanning, sport,  voedsel, water, hygiëne en school bieden aan de kinderen in ontwikkelingslanden en arme gebieden. Uiteraard valt ook te denken aan medicijnen en kleding.

Wij hebben ervaring sedert 2015 in Indonesië (Java en Bali), 2015, 2016, 2017 te China (Guangzhou, Bejing, Hefei, Beihai) en 2018 te India (Bhopal, Mumbai,Goa). In Lucknow in India hebben wij in maart/april 2023 voetbaltrainingen gegeven alsmede sportkleding gebracht in de sloppenwijken.

De voorbeelden en levensstandaarden zijn schrijnend en nu worden India en Indonesië ook nog eens erg getroffen door corona en is er geen enkel vangnet.

Door het geven van sport en trainingen hopen wij de kinderen af te leiden van hun dagelijkse problematiek en tevens een vorm van ontspanning bieden. Ook hopen wij middels sport tools aan te bieden, welke zorgen voor houvast en stabiliteit en te voorkomen, dat ze op het verkeerde pad terechtkomen.

Onze stichting staat voor normen, waarden en respect.

 

 

Wij ondersteunen de volgende doelen:

www.divyajeevanngo.org (kinderen in de sloppenwijken van Rajsthan ondersteunen met medische hulp, tandheelkundige hulp, schoolboeken, voeding en sinds kort hebben zij ook een school opgezet).

-School in oprichting in Noord India te Dehradun : ‘Nalapani Primary School’:

Bekijk de Presentatie : the living tree society PPT: the living tree society PPT.ppt

Wij hebben deze organisatie kleding gezonden.(14-1-2021)

 

 Onze doelen wensen wij te verwezenlijken middels giften ( € 2000 belastingvrij per jaar) en inkomsten uit voetbaltrainingen en schenkingen.

Zie onze ANBI status onderaan deze pagina.

 

bestuursleden;

-Dhr. C.Bihari, CEO

-Mw. M.Snel, secretaris/penningmeester

-Mw.G.Dekkers-Koens, administratie